Covid 19

Perfektüp olarak, bu zor dönemde tüm çalışanlarımıza, ilaç, kişisel bakım ve gıda sektörlerinin ihtiyaçlarını sekteye uğratmamak için çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz.

Çalışanlarımız ve paydaşlarımız için tüm sağlık ve güvenlik kurallarına azami dikkat ve özeni göstererek sizler için üretmeye devam ediyoruz.